Een kort overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe...

Van oudsher werd het (oude) schildersambacht door vaklieden (gildes) overgebracht op jongere generaties. Begin 1900 ontstonden de eerste "vakopleidingen" en worden verfproductie- en applicatietechnieken beschreven.
Medio de jaren 60 treedt  een tijdperk aan van snelle veranderingen, hogere lonen en tijdelijke of goedkopere alternatieven. Door de groeiende welvaart volgen trends in de mode elkaar steeds sneller op.
Het gevolg is dat eeuwen oude tradities verdwijnen en steeds minder mensen het vakmanschap van de 'echte schilder' beheersen  .
Hout- en marmer-imitaties, glas in lood maken en repareren, vergulden, letterzetten met penseel, etc.  zijn zomaar wat voorbeelden van vakmanschap dat nog bij een enkeling 'in de vingers zit'.

Een groep schilders en docenten in Oost Nederland hebben deze ontwikkelingen in de jaren 80 onderkent en hebben zich verenigd. Op 14 mei 1992 heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Schildersmuseum Oostnederland.
 

In samenwerking met de Gemeente Enschede, de Boekelose ondernemersvereniging, de MBS-spoorlijn (Haaksbergen-Boekelo) en vele anderen zijn plannen ontwikkeld voor exploitatie van boerderij 'De Mans'.
Onderleiding van Zandvoort Kappelhoff Advies is  een haalbaarheidsstudie verricht (1995), waaruit bleek dat e.e.a. realiseerbaar was. De plannen voor het "Museum Het Schildersvak" konden verder worden uitgewerkt. Op basis van de in het haalbaarheidsonderzoek genoemde bezoekersaantallen is een ondernemersplan geschreven en was de stichting gereed voor de volgende stap.
In 1996 is besloten de naam te wijzigen in
Stichting Museum "Het Schildersvak"
, omdat schildersmuseum door niet vakgenoten werd geassocieerd met het kunstschilderen.

In de zomer van 1999 werd echter door de gemeente Enschede kenbaar gemaakt dat het beschikbaar komen van de boerderij, in tegenstelling tot eerdere toezeggingen,  als 'niet op korte termijn haalbaar' moest worden beschouwd. Ook een alternatief werd niet geboden.

Het bestuur van de stichting heeft daarom besloten zich niet meer uitsluitend op Boekelo te richten, maar ook naar alternatieven te gaan zoeken. Voorwaarde was wel dat een toekomstig museum in Twente werd gehuisvest.

In de tussentijd worden initiatieven ontwikkeld om de vele gereedschappen, boeken, verfstoffen en wetenswaardigheden die zijn verzameld tentoon te kunnen stellen. Daar waar mogelijk worden de activiteiten van de stichting onder de aandacht gebracht.

Medio 2001 dient zich de mogelijkheid aan om de collectie onder te brengen in een voormalige supermarkt aan de Beckummerstraat in Boekelo. Het ondernemingsplan moest echter worden herzien en ook het bestemmingsplan moest worden gewijzigd. Begin 2002 is het dan eindelijk zover en wordt met man en macht gewerkt om de opening, ruim 10 jaar na de oprichting van de stichting, op 20 mei 2002 te realiseren.

31 augustus 2003: Na anderhalf jaar open is besloten de museumstukken te verhuizen naar een opslag; de exploitatiekosten bleken in een periode van economische terugval niet op te brengen. Met medewerking van de verhuurder is een oplossing gevonden voor het verbreken van het huurcontract en kan de stichting zonder schulden verder werken aan haar idealen.
Er is een samenwerking opgestart met de werkgroep Culturele verzamelingen Hengelo. Deze werkgroep maakt zich sterk voor een verzamelmuseum in Hengelo.

2 oktober 2003
De werkgroep culturele verzamelingen Hengelo heeft een Stichting opgericht: Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Hengelo en heeft een eigen internetsite: www.verzamelmuseum-hengelo.nl
Inmiddels is een collectief van 16 verzamelingen (waarvan 5 een eigen stichting kennen) gestart om de gemeente Hengelo te bewegen een ruimte beschikbaar te stellen. Een bezoek aan de site is de moeite waard!

Juli 2006
Door een herseninfarct bij Henny Schothuis in april 2005 en het overlijden van Frans van de Dobbelsteen op 12 mei 2006 heeft de Stichting Museum Het Schildersvak niet alleen twee van haar oprichters en kennisdragers verloren, maar is ook in korte tijd het bestuur bijna gehalveerd.
Het bestuur is tijdelijk ondergebracht bij de overige 3 bestuursleden, waarbij het correspondentieadres het adres van de voorzitter is geworden. (zie contact in het menu)

Huidige bestuur:
Jeroen Schothuis (voorzitter)
Sjef  Morshuis (penningmeester)
Adri Broens (secretaris)