Wij zoeken:

Artikelen, literatuur, gereedschappen etc. die een relatie hebben met het schildersambacht.

Twijfelt U over de bruikbaarheid voor het museum laat het ons weten (voordat U besluit iets weg te gooien):
e-mail: info@hetschildersvak.nl
(zie ook contact)

Verder zijn wij op zoek naar "werkplaatsverlichting" anno 1920 ter vervolmaking van ons museum.